Žatecké noviny - Redakce

iveta-drlikova-nahled

Redaktorka

Iveta DrlíkováSazba

Ohře Media spol. s r.o.

Tisk

MAFRAPRINT Praha, a.s.

Distribuce

Ohře Media spol. s r.o. a kameloti

Registrováno

MK ČR E 11586

Uzávěrka

Každý pátek ve 12 hod.

Cena za výtisk

10 KČ

WWW

www.ohremedia.cz/zatecke-noviny/

E-mail

zateckenoviny@ohremedia.cz

Telefon

+420 415 710 311
+420 602 374 173

Adresa redakce:

  • Dvořákova 12, 438 01 Žatec