Redakce


Šéfredaktor

Tomáš Skřipský


Redaktorka

Marie Mojzíková


Sazba

Ohře Media spol. s r.o.

Tisk

MAFRAPRINT Praha, a.s.

Distribuce

PNS a MEDIAPRINT

Uzávěrka

Plošná inzerce: Každý čtvrtek

Společenská kronika: Každou středu ve 14:00

E-mail

nastup@nastup.cz

Telefon

474 651 407

Adresa redakce:

  • NÁSTUP, náměstí 1. máje 91 (vchod z uličky k tržnici),
    430 01 Chomutov