Brody: Brodecko - metodějská poutní zábava - foto Doležalovi

Autor Otto Urma. Fotogalerie vytvořena před jedním rokem.