Reakce na článek Město žádá příspěvek na pohotovost

před dvěma roky  |  Zprávy |   0 komentářů

A opět je to tady. Město Louny žádá cca. po 5 ti letech příspěvky od obcí ve své spádové oblasti na provoz lékařské pohotovostní služby. Musím konstatovat, že jsem z toho znovu rozčarovaný a jako určitě mnoho mých kolegyň a kolegů nejsem nadšený a nemám žádnou chuť vysvětlovat našemu zastupitelstvu, proč bychom měli přispívat. Přijde mi, že to v těch Lounech kdosi nepochopil. Lékařskou pohotovostní službu, lékařskou pohotovostní službu v zubním lékařství a lékárenskou pohotovostní službu,  musí ze zákona zajistit na svém území Ústecký kraj. Krajům to ukládá za povinnost Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování a to již od 1.4.2012. Současně zákon stanovuje povinnost poskytovatelům zdravotní péče (zdravotnickým zařízením) podílet se na žádost kraje na zajištění LPS.

 

V Ústeckém kraji je již řadu let uplatňován model zajištění  LPS ve kterém kraj poskytne městu dotaci na zajištění pohotovosti a město následně uzavírá smlouvu s příslušným poskytovatelem zdravotních služeb o provozu ordinací LPS. Náklady vznikající kraji při zajištění LPS dle uvedeného zákona, má kraj hradit z rozpočtového určení daní. To znamená z daní, peněz nás všech. V roce 2014 byla poskytnuta dotace z kraje na zajištění LPS pro okres Louny ve výši 1210 000 korun pro Město Louny a v částce 1 610 000 korun pro Město Žatec. Krajská dotace městu se stanovuje v návaznosti na realizovaný rozsah ordinačních doby jednotlivých pohotovostí. Zástupci místních samospráv mají možnost upravit si ordinační dobu LPS v jejich spádové oblasti dle místních podmínek a požadavků. Krajská dotace na oblast zajištění LPS je vypočtena mimo jiné z hustoty obyvatelstva v dané spádové oblasti tzn. v případě Města Louny z celého Lounska a nikoliv pouze ze spádového území Města Louny (toto je uvedeno i v dotační smlouvě).
Z výše uvedeného vyplývá, že města, která zajišťují pohotovost by ve svém zájmu měla uzavírat s poskytovateli zdravotní péče takové smlouvy, aby nemusela doplácet nepřiměřené finanční prostředky a přesto zajistit kvalitní zdravotní péči. Dle slov starosty města Loun R. Šabaty lékaři sloužící na LPS v Lounech mají za hodinu služby 550 korun. Průměr platu za hodinu služby v Ústeckém kraji je přitom 380 korun a z této cifry také vychází mimo jiné výpočet poskytnuté dotace. Dále je také do nákladů na zajištění LPS potřeba zahrnout náklady na pronájem a provoz ordinací. Jaké jsou?  Proč máme v Lounech takové náklady? Je snad špatně uzavřená smlouva s poskytovatelem zdravotní péče? Kolik se vybralo na poplatcích  od pacientů? Kolika pacientům byl poplatek v návaznosti na hmotnou nouzi odpuštěn? Na tyto a další otázky by měl někdo zainteresovaný odpovědět a v žádosti o příspěvek toto mělo být uvedeno.  Město Louny by mělo zvážit, zda je v jeho finančních možnostech LPS zajišťovat a případně tuto přenesenou působnost přenechat Ústeckému kraji, který ji ze zákona bude muset zabezpečovat. Hledat úspory výdajů a vést jednání o možné změně provozovatele ordinace. Uzavřít nové pro město výhodnější smlouvy.
Proč nepomůže soukromý sektor? Zejména lékárny a zdravotní pojišťovny.
Lékárny jsou úzce napojeny na zdravotní systém. Proč tedy nejednat o nějaké spolupráci s financováním pohotovost v Lounech v rámci sponzorských darů na chod pohotovostních ordinací. Také firmy by měly mít zájem, aby ve městě byla zajištěna lékařská pohotovost v zájmu jejich zaměstnanců v případech pracovních úrazů apod. Spojme privátní, podnikatelský a veřejný sektor. Naskýtá se otázka – proč platíme daně? Občan zaplatí státem určenou daň, občan zaplatí 90 korun za pohotovost a obec ještě bude přispívat na zdravotní péči. Není to trochu silná káva? Kam všechny ty peníze půjdou?
Jaroslav Jandl, starosta městyse Slavětín (redakčně zkráceno)

 

 

Sdílet: Facebook

Tisknout článek

0/5 bodů (0 hlasování)

Komentáře

Doposud nebyl připojen žádný komentář. Buďte první!

Váš komentář

* Hvězdičkou jsou označeny povinné informace.

Potvrďte, že nejste robot: