Nový rok 2017: starostové obcí Podbořanska přejí zdraví, nadhled, rodinnou pohodu

před sedmi měsíci  |  Zprávy |   0 komentářů
reindl-bukacek-vychytil-starostove-nahled I letos jsme oslovili starosty a starostky měst, městyse a obcí našeho regionu s tradiční novoroční anketou. Tentokrát jsme se jich zeptali:
1. Kde a jak jste strávili vánoční svátky a Silvestr, odpočinuli jste si?
2. Co vás v uplynulém roce nejvíce potěšilo?
3. Co nového se bude dít ve vaší obci v roce 2017 a co byste do nového roku vzkázali svým spoluobčanům?

 

Radek Reindl, starosta města Podbořany
1. Štědrý den jsem samozřejmě strávil s dětmi, rodinou a rodiči v tradičním duchu u nás doma. No-vý rok jsme přivítali s přáteli na oslavě v Národním domě, kde se scházíme tradičně a kde to vždy probíhá v příjemném přátelském prostředí. Takže oba svátky, jako vždy, ve svých rodných Podbořanech.
2. Tak událostí číslo 1 v uplynulém roce pro mě bylo narození syna. A když tak přemýšlím, už nic jiného to nepřebilo. Dále mě těší, že je má rodina zdravá. A z pracovního hlediska: jsem rád, že více než zdravé je i hospodaření města, bez dluhů a s velmi dobrým přebytkem hospodaření, který použijeme na investiční akce v letošním roce.
3. Čekají nás finančně náročné investiční akce, které bude teprve schvalovat do rozpočtu zastupitelstvo města. Musíme ještě dokončit některé loňské, rozdělené na etapy. Konkrétní akce se občané dozvědí při schvalování rozpočtu. Připravených jich máme dost, ale sehnat financování je obtížné. Bohužel tento stát dotuje spoustu nesmyslných projektů pro nikoho a na to, aby lidé mohli chodit po nových chodnících a jezdit po slušných silnicích, pak není dotace žádná. Takže, co si sami neseženeme a nevyděláme, to prostě nemáme.
Do nového roku bych všem popřál hlavně zdraví a víc radosti a pohody. Bohužel to na mě dělá dojem, že si lidé umí už jen stěžovat. Jako bychom se zapomněli radovat a užívat si života. Přitom v Podbořanech máme tolik schopných a aktivních lidí, kteří život v našem městě dělají atraktivnější. Právě těm bych chtěl i poděkovat za jejich aktivity a za to, že se nedají. A těm, co umějí jen kecat a kritizovat, bych přál, aby v sobě našli odvahu se do těch aktivit zapojit.
Ladislav Gál, starosta obce Podbořanský Rohozec
1. Vánoce jsem trávil doma s rodinou. Užíval jsem si radost dětí a poklidu svátků.
Silvestr jsem oslavil s přáteli a rodinou na silvestrovské zábavě.
Zda jsem si odpočinul? Ani ne. Mezi svátky jsem musel do práce a odpočinek si představuji tak, že hodím vše za hlavu a to doma a tudíž v obci nejde. To je odvrácená strana starostování.
2. Několik věcí potěšilo, ale i naopak.
Nejprve k tomu nehezkému. Byl vyloupen obecní úřad, a to je vrchol neúcty k základnímu pilíři obce. Dále se rozmohlo udavačství a pomluvy, je to asi dobou nebo hloupostí.
A to potěšující, jednoznačně nová fasáda obecního úřadu. A také neutichající zájem o kulturní a společenský život v obci.
3. V roce 2017 máme v plánu několik věcí, například prohlášení památného stromu, investice v bytové zástavbě, zvelebení veřejného prostranství, pokračování v rekonstrukci obecního úřadu. Ale také třeba narovnání práv užívání pozemků a tak dále.
Chtěl bych poděkovat všem obyvatelům Podbořanského Rohozce, kteří svou činností přispěli k zvelebení obce a rozvoji společenského života. Důležité v dnešní uspěchané době je nežít jen pro sebe, ale také pro druhé, dělit se a pomáhat. Proto bych vám chtěl do nového roku popřát nejen hodně štěstí, zdraví a lásky, ale také to, abyste si dokázali najít čas pro rodinu, pro lidi okolo sebe.
Zuliko Vychytil, starosta obce Krásný Dvůr
1. Vánoční svátky i příchod roku 2017 jsem strávil v rodinném kruhu, se svými nejbližšími. Rodina je pro mne to nejcennější, co v životě mám, a proto si ji chci, alespoň v době těchto svátků, co nejvíce užít. Samozřejmě jsem v době volna navštívil i mé přátelé a kamarády.
2. Je spousta věcí, které nám dělají v průběhu roku radost, a není možné je všechny vyjmenovat, ale úplně největší radost mi dělají spoluobčané, kteří se bezprostředně podílejí na chodu obce, pomáhají potřebným lidem a seniorům, lidé, kteří se účastní a organizují obecní akce, a to buď sportovní, nebo kulturní, i občané, kteří hrdě reprezentují naší obec. A musím s radostí konstatovat, že těchto lidí přibývá.
3. Máme ve volebním programu mnoho věcí, které chceme ještě v tomto období stihnout. Opravy místních komunikací, chodníků, opravy drobných sakrálních památek, opravy hřbitovních zdí. Vylepšení zeleně v jednotlivých obcích. Opravy veřejného osvětlení. Je toho spousta, ale můžeme tyto akce realizovat pouze do výše rozpočtu na daný rok. A co bych chtěl vzkázat spoluobčanům? Ať se jim všem v tomto roce vše daří, ať jsou na sebe hodní, ohleduplní a ať se mají rádi. Pochopitelně všem přeji pevné zdraví a rodinné štěstí. Zní to sice jako fráze, ale to je to nejdůležitější, čeho máme všichni zapotřebí.
Miroslav Brda, starosta města Kryry
1. Vánoční svátky jsem strávil v rodinném kruhu s dětmi a vnoučaty, ale také s přáteli a známými na různých sportovních a společenských akcích a také nicneděláním.
Volno jsem měl více než týden a po Novém roce jsem se již těšil do práce.
2. Bylo toho hodně, hlavně více toho, co potěšilo, než rozzlobilo.
Rok 2016 jsme v našem městečku prožili v poklidu, oslavili jsme několik významných výročí, při kterých  jsme vyhodnotili dění v našem městě. Jsme rádi, že se nám daří plnit program rozvoje našich obcí  a tím naše občany přesvědčit, že to co jsme jim slíbili v roce 2014, pro ně zajistíme a uděláme, a k čemu nám dali naši občané důvěru, je naplňováno k jejich spokojenosti.
3. Rok 2017 bude rokem několika významných investic – měla by být dokončena celková rekonstrukce sportovního areálu nad základní školou s novými umělými povrchy jak pro míčové hry, tak i atletická dráha a technické zázemí, dále bude zrekonstruována rozlučková síň na hřbitově v Kryrech, dokončíme ve spolupráci s ČEZ rekonstrukci rozvodů a veřejného osvětlení ve Strojeticích, zrekonstruujeme bývalou poštu ve Strojeticích, kde vybudujeme dva sociální byty, pokud získáme dotaci od ministerstva zemědělství, vyčistíme a opravíme rybníky v obcích Běsno a Strojetice.
Občanům našich obcí děkujeme za důvěru, kterou nám dali, a věříme, že i v následujícím období ji nezklameme. Všem přeji v novém roce 2017 hlavně zdraví, pohodu a hodně úspěchů.
Jitka Dondová, starostka obce Petrohrad
1. Vánoční svátky a Silvestr jsem trávila se svou rodinou, navštívili jsme přátele a známé, na které se v průběhu roku nedostává.
Samozřejmě jsme sledovali tradiční, především české pohádky a podnikli procházky do přírody. Vzhledem k tomu, že letos atmosféru vánoc nenarušila žádná významná pracovní povinnost, mohu zkonstatovat, že jsem si odpočinula.
2. V průběhu roku se odehraje spoustu malých věcí, které člověka potěší, proto bych nechtěla některé posouvat do popředí, snad jen přát všem, aby bylo vždy více příležitostí pro potěšení než pro smutek.
3. Věřím, že v roce 2017 bude naše obec žít podobným životem, jako ty předešlé, plánujeme pořádání již zažitých kulturních akcí, obnovu kulturních památek, opravu staveb v majetku obce a další rozvoj, vše ale bude záviset na velikosti a množství získaných dotací.
Všem spoluobčanům i čtenářům přeji klidný a pohodový rok 2017, mnoho zdraví, štěstí
a optimismu.
Jiří Chaloupecký, Lubenec
1. Vánoční svátky jsem strávil doma v rodinném kruhu a Silvestra společně se spoluobčany na náměstí se svařákem a půlnočním ohňostrojem. Letošní vánoce byly vlastně prodlouženým víkendem, tak že o nějakém velkém odpočívání nemůže být řeč, přes to jsem byl s průběhem svátků spokojen.
2. V uplynulém roce mě potěšilo, že se naší obci celkem dařilo, uskutečnili jsme téměř vše, co jsme si na rok 2016 naplánovali. V osobním životě mě potěšilo narození vnučky Julinky a samozřejmě to, že je celá moje rodina zdravá, což je pro mě to nejdůležitější.
3. V roce 2017 budeme pokračovat v opravách panelových domů, komunikací. Zbývá nám dokončit výměnu svítidel ve třech místních částech naší obce. Jednoduše řečeno, budeme se nadále snažit vylepšovat naši obec ke spokojenosti našich občanů.
Do nového roku bych chtěl všem občanům popřát hodně štěstí, zdraví, spokojenosti a úspěchů v osobním i pracovním životě.
A nám všem na obecních a městských úřadech, ať nás nezadusí ty spousty předpisů, zákazů, příkazů a všech možných i nemožných „lejster“.
Petr Bukáček, Blšany
1. Vánoční svátky i Silvestra jsem již tradičně strávil v rodinném kruhu se svými blízkými, a jestli jsem si odpočinul? Ano, byla to pro mne velmi příjemná změna.
2. V uplynulém roce se nám podařilo uskutečnit opravy komunikací v Malé Černoci, Soběchlebech a Blšanech, dokončit chodníky v Liběšovicích a Blšanech, částečně opravit hřbitovní zdi v Malé Černoci a Soběchlebech. Naopak se nám nepodařilo opravit střechu na kapli v Liběšovicích i přesto, že jsme dvakrát vypisovali poptávkové řízení na zhotovitele opravy a měli jsme přislíbenou dotaci od KÚ.
3. Krajský úřad nám prodloužil možnost čerpání dotace na opravu střechy liběšovické kaple, tak věřím, že to, co se nepovedlo loni, uděláme letos. Doufám, že v letošním roce konečně po pěti letech vystavíme chodníky včetně veřejného osvětlení a přechod pro chodce v Blšanech. Budeme pokračovat v opravách komunikací v Siřemi, Liběšovicích a Malé Černoci. Možná i v Malé Černoci vybudujeme víceúčelové hřiště a zahájíme výstavbu kanalizace v Blšanech.
Co bych vzkázal občanům?  Aby jim zdraví sloužilo co nejlépe, aby se jim vyhýbaly všechny strasti a aby vše řešili s nadhledem a rozumem.
Jaromír Kubelka, Vroutek
1. Sváteční dny uběhly jak nic a už tu máme další rok. Vánoční svátky i poslední den v roce jsem slavil doma v rodinném kruhu. Navštívil jsme některé své známé.
2. V loňském roce mě potěšilo velké množství věcí a lidí. Například mě potěšil nákup nového hasičského vozu s podporou státu i kraje. Líbili se mi archeologické vykopávky v okolí našeho kostela sv. Jakuba. Vždy mě těší pomoc lidí, kteří se snaží o to, aby se nám žilo v našem městě snadněji a veseleji.
3. V roce 2017 se budeme zabývat další etapou oprav komunikací, přestavbou nového zdravotního střediska, letos by měla vyjít kniha o našem městě a spádových obcích.
Našim občanům, mým přátelům, sousedům a sympatizantům našeho kouzelného města přeji v novém roce 2017 mnoho pozitivní energie, pevné zdraví a báječné lidi.
Václav Beneš, starosta obce Blatno
1. Vánoční svátky i Silvestra jsem strávil doma a léčil si rýmu.
2. Slavnostní otevření KD po rozsáhlé rekonstrukci za 4 miliony korun při každoročním setkáním s důchodci spojené s 60. výročím založení mládežnické dechové kapely v Blatně pod vedením Vladimíra Nováka.
3. V roce 2017 začne rekonstrukce dešťové kanalizace včetně chodníků, nové živičné povrchy dostanou místní komunikace na návsi a u nové rodinné zástavby, projekčně se bude připravovat č.p. 24 na sociální bydlení.
Osobní přání občanům do roku 2017 je zdánlivě obyčejné a upřímné, prožijte rok 2017 ve zdraví a rodinné pohodě.
Josef Lněníček, starosta městyse Nepomyšl
Kvůli zdravotním problémům (hospitalizace a operace kolena) v době vánoční i po Novém roce se omlouvám, že nemohu odpovědět na všechny otázky, nicméně přeji všem v novém roce hlavně zdraví a porozumění.
Jana Kronďáková, starostka obce Očihov
Jana Kronďáková nám vzkázala přání zdraví a pohody v novém roce, poinformovala také o tom, že v sobotu 14. ledna je čeká již 6. Společenský ples obce Očihov a firmy Kempchen, kde zahraje Elements, nebude chybět předtančení, dámská volenka a překvapení večera.

 

Sdílet: Facebook

Tisknout článek

0/5 bodů (0 hlasování)

Komentáře

Doposud nebyl připojen žádný komentář. Buďte první!

Váš komentář

* Hvězdičkou jsou označeny povinné informace.

Potvrďte, že nejste robot: