Anketa starostů Žatecka: jaké jsou plány pro letošní rok, co přejí čtenářům

před sedmi měsíci  |  Zprávy |   0 komentářů
1. Jak ve vašem městě/obci hodnotíte sportovní a kulturní život?
2. Podařilo se realizovat za uplynulý rok plánované investice, nebo na některé nedošlo?
3. Je něco, co podle Vás brání rozvoji va-šeho města/obce?
4. Jaké akce čekají vedení města/obce v tomto roce?
5. Co popřejete Vašim spoluobčanům a našim čtenářům do nového roku?

 

Zdeňka Hamousová, Žatec
1. Snažíme se, aby každá cílová a zájmová skupina měla alespoň základní podmínky pro svoje aktivity a také je podporujeme. Pravidelně z rozpočtu města finančně podporujeme sportovní, kulturní aktivity, projekty spojené s komunitním plánem. Objevilo se dost mladých lidí, kteří mají energii a chuť organizovat akce pro veřejnost a také mají zájem se potkávat. Krásně nám do kulturního života města vplula rekonstruovaná stará papírna, ukazuje se, že je stále poptávka po prostorách pro spolky a vzájemné potkávání. Některé sportovní akce mají vysokou návštěvnost ze širokého regionu.
2. Nepodařilo se nám zrealizovat všechno, co bylo naplánováno. Některé komunikace jsme z různých důvodů nestihli dokončit, rekonstrukce náměstí Poperinge ani nezačala, zateplení některých objektů jsme nemohli zahájit, protože lhůty nově vypsaných dotačních titulů jsou dlouhé, takže víme, že je město úspěšným žadatelem, ale administrace poskytovateli dotace trvá dlouho. Akce převádíme do letošního roku. To zatím platí obecně pro všechny žádosti o dotace, které jsme podali a máme zprávy, že úspěšně.
3. Nemyslím, že máme zásadní překážky pro rozvoj města. Je to o nasazení, tvořivém přístupu, někdy o pohledu na věc z jiného úhlu, potenciál máme ve městě veliký.
4. Hned v lednu budeme předávat nominační dokumentaci Žatec město chmele na ministerstvo kultury pro podpis ministra a expedici naší žádosti o zařazení na seznam UNESCO do Paříže. Ústecký kraj zatím nemá místo s touto značkou. Máme podaných asi 8 žádostí o dotaci, takže jejich realizace nebo alespoň zahájení a příprava dalších záměrů. Témat k řešení je dost.
5. Nám všem si dovolím popřát pohodový rok s osobními i pracovními úspěchy, zdraví a společnost prima lidí.
Ivan Teuber, Libočany
1. Velice kladně. Sportovní život díky SDH Libočany, kteří pracují s mladými hasiči, spolupořádají např. akci Ocelového hasiče a pořádají nohejbal i taneční zábavy, dále pak místní šipkový klub a fotbalisté staré gardy Libočan. Kulturní život díky akcím, které se u nás konají od Dětského maškarního karnevalu, MDŽ, pravidelnou akcí úklidu obce a okolí, dětský den, pochod Václava Hájka, setkání rodáků a přátel obce Libočany, stezka odvahy, setkání seniorů, rozsvěcení vánočního stromu, Mikulášská nadílka, Silvestrovská zábava, Adventní koncert v kostele Všech svatých, cvičení pro ženy 2× týdně, zájezdy autobusem na zahradu Čech, muzikál „Ať žijí duchové“, nebo do divadla Bez zábradlí „Blbec k večeři“.
2. Některé obec realizovala a na některé nedošlo. Ale na které nedošlo, chceme a budeme je realizovat. Něco jiného je plánovat a pak se vyskytnou věci nečekané, které je nutnější realizovat než-li ty plánované. Nejsem moc zastáncem slibů, lepší je nic neříkat a hodnotit co je hotové. Obec několik let informuje, že šetří na komunikace – to se povedlo a budeme za opravy v roce 2017 utrácet.
3. V rozvoji zajisté brání to, že obec nemá žádné pozemky pro možnou výstavbu a budování. V rámci církevních restitucí byla vydána církvím více jak polovina pozemků našeho katastru i budovy včetně „našeho“ zámku.
4. Vedení obce čeká plnit plánované i neplánované věci, budeme pracovat.
5. Všem přeji jménem obce Libočany i jménem svým stálé a pevné zdraví a štěstí nejen v tomto roce 2017!
Martina Bartošová, Deštnice
1. V naší obci pořádáme pro děti i dospělé různé kulturní akce. Vloni to byly zjara: maškarní karneval, pálení čarodějnic, v létě jsme pro děti a rodiče uspořádali dva výlety autobusem do ZOO v Plzni a do Mirakula v Milovicích. Pro dospělé byly na sále KD uspořádány 3 taneční zábavy a pro dospělé výlet autobusem do výrobny vitráží v Lubenci, prohlídka kostela a rozhledny v Libyni u Lubence, zámku a pivovaru v Chyši. Na konci roku pořádáme pravidelně Mikulášskou besídku, tentokráte byla poprvé u venkovního vánočního stromu, který byl nově osvícen a pod ním instalován malovaný dřevěný betlém. Co se týče sportovních akcí, pro děti nachystáme vždy nějaké soutěže při konání kulturní akce a někteří dospělí jsou v klubu šipkařů. Jinak v obci nemáme žádné sportovní či jiné kluby.
2. V loňském roce se nám podařilo uskutečnit vše z plánovaných akcí. Hned v lednu jsme započali rekonstrukci sociálního zařízení v budově kulturního domu, potom rekonstrukci kanceláří obecního úřadu a dokončit opravy posledních dvou komunikací, na které jsme z části obdrželi dotaci z krajského úřadu. Veškeré akce byly jinak hrazeny z obecního rozpočtu.
3. Nemohu citovat slovo „brání“, ale spíš zdržuje a nevypomáhá: Je to ten věčný boj s byrokracií, spousta zbytečné administrativy, zdlouhavé a ne vždy férové rozdělování dotací a problematické žádání o dotace. Jako kladné můžu pouze zhodnotit lepší přerozdělení daní obcím, kdy i náš malý obecní rozpočet je již lepší a můžeme si dovolit po několika letech investovat z vlastních prostředků.
4. Máme v plánu opravit povrch autobusové otočky a okolního prostředí, na obecních prostranstvích a hřbitovech vysázet stromy a keře. A budeme se pomalu připravovat na r. 2018, kdy naše obec bude slavit výročí 650 let od první písemné zmínky a bude se konat Sraz rodáků. Za tímto účelem jsme zadali vypracovat návrh na knihu o Deštnici a jejích přidružených obcí či osad (Sádek, Nová Hospoda, Evik a zaniklá osada Nedvídkov).
5. Hlavně zdraví, toho nikdy není dost !
Petr Sýkora, Nové Sedlo
1. Uplynulý rok hodnotíme kladně. Fotbalisté úspěšně bojují v I. B třídě krajského přeboru a proběhla řada dalších sportovních i kulturních akcí.
2. Plánované akce se podařilo zrealizovat, včetně vybudování víceúčelového hřiště s umělou trávou a osvětlením.
3. Nedostatek finančních prostředků.
4. S pomocí občanů splnění všech naplánovaných akcí.
5. Všem poctivým lidem přeji štěstí a zdraví v roce 2017.

 

 

Sdílet: Facebook

Tisknout článek

0/5 bodů (0 hlasování)

Komentáře

Doposud nebyl připojen žádný komentář. Buďte první!

Váš komentář

* Hvězdičkou jsou označeny povinné informace.

Potvrďte, že nejste robot: